Saturday, January 15, 2011

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Perlembagaan Persekutuan merupakan perlembagaan bertulis Malaysia.
Dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957
Digubal oleh Suruhanjaya Reid yang dianggotai oleh;


1. Lord Reid (Ketua)
2. Sir Ivor Jenning (Britain)
3. Sr William Mckel (Australia)
4. B.Malik (India)
5. Hakim A.Hamid (Pakistan)

  • Perlembagaan Malaysia digubal berdasarkan 131 memorandum yang diserahkan oleh parti-parti politik dan pertubuhan-pertubuhan di Tanah Melayu
  • Merupakan sumber segala perundangan lain yang wujud dalam negara.
  • Merupakan undang-undang tertinggi untuk mewujudkan sistem kerajaan yang teratur.
  • Perlembagaan tersebut dikanunkan tetapi boleh dipinda
  • Perlembagaan Persekutuan memperakukan semua undang-undang yang digubal di Persekutuan sebelum Hari Merdeka dan juga semua undang-undang yang wujud di Sabah dan sarawak sebelum Hari Malaysia.

No comments:

Post a Comment