Saturday, January 22, 2011

PANDUAN MEMBINA GRAF

SOALAN : BINA GRAF BAR YANG SESUAI


LANGKAH  1
Fikirkan bar kompaun / komponen / berpasangan.
LANGKAH 2 ( rujuk kepada jadual )
  •  Jika ada jumlah, nilai unit sama, boleh dijumlahkan: Bar Komponen/ kompaun
  • Jika tiada jumlah, nilai unit beza, tidak logik dijumlahkan (% kadar perubahan, indeks, nisbah, harga): Bar kompaun
LANGKAH 3 ( komponen )

  •  Soalan: Bina graf bar untuk menunjukkan jumlah: bar komponen=15%, bar kompaun=06%
  • Soalan: tiada menyatakan menunjukkan jumlah/ membandingkan setiap sektor(%, indeks, nisbah, harga): mesti bar kompaun (bar komponen=7% / 0%)
LANGKAH 4 ( piramid/pasangan/cermin )
  •  Jadual ada peringkat umur, data umur di tengah graf piramid
  • Jika jadual kompleks, perlukan dua jadual, terdapat 4 pemboleh ubah yang kompleks. ( satu pemboleh ubah libat 2 perkara: bandar & L bandar, Lelaki&Perempuan, 2 tahun)
  • Bar berpasangan.

No comments:

Post a Comment